Логопедичен център - Варна

ИНФОРМАЦИЯ:

От 10.02.2020г се възстановяват логопедичните занятия в ЦПЛР-Логопедичен център-Варна!

ИНФОРМАЦИЯ:

През учебната 2019-2020 година продължават дейността си консултативните логопедични кабинети/ЛКК/, които приемат пациенти след предварително записване както следва:

НАСОЧЕНОСТ НА ЛКК ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ
Ранна превенция на риска от обучителни затруднения за деца от 1г. до 4г. Вторник
от 12:30ч.
до 14:00ч.
Петък
от 11:45ч.
до 13:15ч.
ул.“Бр.Георгиевич“№15А /подблоково пространство/ 0893383450
Ранна превенция на риска от обучителни затруднения за деца от 4г. до 7г. Вторник от 11:45ч.
до 13:15ч.
бул.“Вл.Варненчик“, бл.50, жк“Трошево“
/подблоково пространство/
0895530181
Диагностично-консултативен ЛК за ученици със затруднения в писмената реч Сряда и петък
от 12:00ч.
до 13:30ч.
ул.“Дрин“№31,
Дирекция на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
0895530186

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна