Видео презентация

Start video


Назад към Последни новини


През м.ЮНИ 2018г. КОНСУЛТАТИВНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни затруднения ще се извършва след предварително записване, както следва:

1.на 05.06.2018г. от 12:30ч. до 14:00ч.
Консултациите ще се провеждат в логопедичния кабинет към Дирекцията на ЦПЛР-ЛЦ-Варна на ул.“Дрин“№31
тел. за записване: 0893383450

2. на 11.06.2018г. от 12:00ч. до 13:30ч.
Консултациите се провеждат в логопедичния кабинет в СУ“Н.Бозвели“, жк „Младост“.
тел. за записване: 0895530189

От 15.06.2018г. до 14.09.2018г. ЦПЛР-ЛЦ-Варна е в лятна ваканция.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД
Всеки работен ден от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч;
/провежда консултации и извършва скрининг тест на деца от 3г. до 3г.и 6м. за оценка на риска от обучителни затруднения/

Във връзка с изпълнението на Областната и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, в периода 17.09.2017 - 26.09.2017г. логопедите от ЦПЛР-Логопедичен център - Варна проведоха проучване на състоянието на речта на децата и учениците от Община Варна.

Информация относно проведеното проучване може да видите ТУК.

ИНФОРМАЦИЯ

През уч.2017/18г. продължава да работи логопедичният кабинет за диагностика и консултации на ученици с трудности в четенето и писането.

Кабинетът се намира на ул.“Бр.Георгиевич“№15А и приема ученици от Община Варна след предварително записване на тел. 0895530186 .

Работи със следния график:
четвъртък от 12:00ч. до 14:00ч.
и петък от 15:00ч. до 18:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ

През уч.2017/18г. логопедите от ЦПЛР-ЛЦ-Варна ЩЕ ИЗВЪРШВАТ КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ на риска от комуникативни нарушения и обучителни трудности и РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ.

През м.октомври 2017г. консултациите ще се провеждат в два логопедични кабинета, след предварително записване, както следва:

1. Логопедичен кабинет на ул.“Бр.Георгиевич“№15А с часове за консултациии:
на 12.10.2017г. от 10:30ч. до 12:00ч.
на 19.10.2017г. от 10:30ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0893383450

2. Логопедичен кабинет на бул.“Вл.Варненчик“, бл.50/жк „Трошево“/ с часове за консултациии:
на 12.10.2017г. от 16:30ч. до 18:30ч.
на 20.10.2017г. от 10:00ч. до 12:00ч.
тел. за записване: 0895530189

6-ти МАРТ – ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛОГОПЕДИЯ

От 2004г. Постоянният Комитет за връзки на европейските логопеди /CPLOL/ и всички страни членки отбелязват на 6-ти март - Европейския ден на логопедията. Всяка година CPLO поставя тема за дискусии. През 2017г. това са хранителните нарушения/Дисфагия/.

Дисфагията е термин, с който се означават трудности при преглъщане. Въпреки че явлението се класифицира като симптом, понякога терминът се използва и за назоваване на самостоятелно клинично състояние. Често потърпевшите не знаят за своята дисфагия.

Дисфагията е състояние на затруднение при преминаването на течности и твърда храна от гърлото към стомаха.

Нарушенията на хранителните механизми са сравнително нова част от спектъра нарушения, които се терапевтират от логопедите. Голяма част от населението не подозира, че е възможно, а и необходимо да потърси логопед в случаи от такъв характер.

Ролята на Европейския ден на логопедията е да повиши информираността и да активира превантивните механизми, свързани с увеличаващия се брой нарушения на храненето и гълтането.

Днес е нужно да се заговори по-ясно за симптомите, които могат да бъдат индикации за хранителни нарушения с цел да се помогне за навременното подпомагане на всички, които страдат от тях.


През уч.2016/17г. в ЦПЛР-ЛЦ-Варна функционира логопедичен кабинет за консултации и диагностика на ученици със затруднения в четенето и писането. Приема ученици в понеделник от 16:30ч. до 18:30ч. и в четвъртък от 11:30ч. до 13:30ч. след ПРEДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ на тел. 0895 530 186.

ИНФОРМАЦИЯ

От 10.05.2016г. започва работа логопедичен кабинет към ЛЦ – Варна за консултации и диагностика на ученици с трудности в четенето и писането. Кабинетът се намира на ул.”Ген.Колев”№17. През месец май 2016г. ще работи като следва:

ДАТА ДЕН ОТ-ДO
10.05. 2016г. ВТОРНИК 8:30ч. до 12:30ч.
13.05.2016г. ПЕТЪК 13:00ч. до 17:00ч.
17.05. 2016г. ВТОРНИК 8:30ч. до 12:30ч.
26.05. 2016г. ЧЕТВЪРТЪК 8:30ч. до 12:30ч.
30.05.2016г. ПОНЕДЕЛНИК 13:00ч. до 17:00ч.

Консултациите ще провеждат след предварително записване на тел. 052 615 120, всеки работен ден от 9:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Желателно е при посещение в логопедичния кабинет да бъдат представени писмени работи на ученика.

Европейски ден na логопеда

Европейският ден е създаден от CPLOL/Постоянен комитет за връзка на европейските логопеди/ през 2004 г., с цел популяризирането сред обществеността на цяла Европа, професията на логопеда / речевия терапевт. Много е важно да се засили интереса на широката общественост към нарушенията на комуникацията, техните последици върху общественото здраве, да се популяризират правата на пациентите, страдащи от нарушения на комуникацията и възможностите за тяхната помощ. Към юни 2014 г SPLOL се състои от 35 професионални логопедични организации от 32 страни. Всяка година CPLOL определя тема с цел информираност на обществото.Тази година фокус се поставя върху проблемите на „диспраксия“.

Терминът „диспраксия” идва от думата “πραχη” «праксис», което означава «дейност». В неврологията понятието се дефинира като “невъзможност или затруднения да се извършват волеви движения, които да са координирани във връзка с достигането на определена цел, като протичат с определена последователност”. Това нарушение засяга планирането на “какво да се направи и как да се направи”. Диспраксия на развитието е нарушение или незрялост в организацията на движенията при децата. Тя представлява незрялост или непълноценност на информационна обработка от мозъчните структури, чийто резултат е неподходящо или непълно предаване на съобщението без да следва адекватен негов отговор.

Други термини, които се употребяват са: координационно нарушение на развитието, перцептивно-моторна дисфункция и моторни обучителни трудности. Това състояние е известно и като “синдром на тромавите деца”. Смята се, че диспраксията засяга около 10% от популацията, като 2% от тях са с тежки нарушения. 


На 02.11.2015г. /понеделник/ Логопедичен център – Варна е в есенна ваканция.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД
в Дирекцията на центъра ул.”Дрин”№31
от 8:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч.

На 01.10.2015г. започнаха логопедичните занятия във всички логопедични кабинети на Логопедичен център - Варна за новата уч.2015/16г.

От 16.09.2015г. до 25.09.2015г. логопедите на Логопедичен център - Варна провеждат изследване на речта на децата и учениците от гр. Варна.
Записванията на деца и ученици за уч. 2015/2016г. ще се извърши на 28.09.2015 и 29.09.2015г. Подробна информация за местонахождението на кабинетите, както и за работното им време на 28-ми и 29-ти септември 2015г., бихте могли да намерите тук.

Логопедичните кабинети, които се намират в обединени детски заведения и детски градини приемат само деца от съответното детско заведение, с изключение на логопедичният кабинет във филиала "Бисерче" към ОДЗ № 4 "Чайка", който приема деца и ученици от целия район.

ИНФОРМАЦИЯ
В периода от 16.06.2015 г. до 29.06.2015г. всички логопедични кабинети към Логопедичен център – Варна ще работя със следното работно време:
Всеки работен ден от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ЛОГОПЕДИЧНИЯТ КАБИНЕТ В МОРСКА ГИМНАЗИЯ В КВ.”АСПАРУХОВО” Е В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ОТ 01.06.2015г. ДО 15.09.2015г.
ЗА КОНСУЛТАЦИИ – тел. 052 615120 – Дирекция на Логопедичен център – Варна, всеки работен ден от 9:00ч. до 16:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ
Дните 20-ти и 22-ри май 2015г. са неучебни съгласно Заповед № РД-09-1359/29.08.2014г. на Министъра на образованието и науката поради провеждане на държавните зрелостни изпити по български език и литература и националното външно оценяване в VII клас по български език и литература. В тези дни Логопедичен център – Варна няма да провежда логопедични занятия.

Дежурен логопед на 20-ти и 22-ри май 2015г. – от 9:00ч. до 16:30ч. в Дирекцията не центъра на ул.”Дрин”№31, тел.052 615120

25-ти май 2015г. е почивен ден за Логопедичен център – Варна.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 11.05.2015г./понеделник/ Логопедичен център – Варна няма да извършва терапевтична и диагностична дейност поради честване Празника на центъра.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
От 02.04.2015 г до 09.04.2015 г Логопедичен център - Варна е в пролетна ваканция и няма да се провеждат логопедични занятия. През този период консултации ще се провеждат от дежурен логопед от 8.00 до 16.30 часа.

От ръководството на центъра

Европейски ден на логопедията

6 Μарт 2015

Неврологично придобити комуникативни разстройства

„Комуникацията е всичко: Логопедията е ключът”

През 2004 г. CPLOL създаде Европейски ден на логопедията с цел да се повиши осведомеността за професията „логопед“ в цяла Европа. Посланието на Европейския ден е, че превенция на комуникативните разстройства може да се получи чрез споделяне на знания и опит в цяла Европа. С оглед на това, една тема се предлага всяка година, и когато е възможно, се използват общ лозунг и споделени материали.

 • 06.03.2015 г. – Кръгла маса - в НБУ, СУ, ЮЗУ и Логопедичен център София
 • 06.03. 2015 г. – Ден на отворените врати в НБУ - Публична лекция на тема: „Враг ли ни е езикът? Защо трябва да говорим правилно?“
  Срещи на преподаватели и общественици със студенти по логопедия в ЮЗУ, СУ и НБУ
 • 10.03.2015 г. - заседание на ПС на Логопедичен център Варна на тема : Езикови нарушения с неврологичен характер

http://www.cplol.eu/


Отчетен доклад за дейността на Логопедичен център - Варна през I-я уч.срок на уч.2014/15г.

На основание на Протокол на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ се преустановява учебния процес във Варненска област до 06.02.2015 г. (включително). Очаква се заповед на министъра на образованието и науката.
Поради това обстоятелство Логопедичен Център - Варна няма да провежда консултативна и терапевтична дейност в период 04.02.2015 - 06.02.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 2-ти и 3-ти февруари 2015г. Логопедичен център - Варна е в зимна ваканция и няма да се провеждат логопедични занятия. Консултации ще се провеждат от дежурният логопед от 8.30 до 16.30 часа.

От ръководството на центъра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно заповед №49/26.01.2015 на Директора на РЗИ-Варна е обявена грипна ваканция на територията на Oбщина Варна, поради което Логопедичен Център – Варна няма да провежда терапевтична и консултативна дейност в период 27.01.2015 – 30.01.2015г.

Резултати от изследването на състоянието на речта на децата и учениците от гр.Варна /15.09 – 26.09.2014г./

От 10.11.2014г. в новооткритата детска градина „Бисерче” в кв.”Чайка”, филиал на ОДЗ No4, със съдействието на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Варна, започва да работи логопедичен кабинет към Логопедичен център – Варна. Кабинетът ще обслужва деца и ученици с комуникативни нарушения от кв.”Чайка” и кв.”Виница” и ще работи със следното работно време:

Понеделник - от 13:30ч. до 18:00ч.
Сряда и петък – от 13:30ч. до 17:15ч.
Вторник и четвъртък – от 8:00ч. до 11:45ч.
Консултации: всяка сряда от 17:15ч. до 18:00ч.

В края на месец октомври 2014г., с подкрепата на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Варна и със съдействието на ръководствата на ЦДГ No4 „Теменужка” и ЦГДNo8”Христо Ботев”, Логопедичен център – Варна разкри логопедични кабинети в двете детски заведения. Кабинетите работят със следното работно време:

• ЦДГNo4 „Теменужка” – логопедичният кабинет се намира във филиала на детското заведение на ул.”Кап.Райчо”No103/ до магазин Била”/ и работи както следва: вторник и четвъртък от 8:00ч. до 11:45ч.; консултации: четвъртък от 7:15ч. до 8:00ч;

• ЦДГNo8 „Христо Ботев” – логопедичният кабинет се намира в новата сграда на детското заведение и работи както следва: понеделник, сряда и петък от 8:30ч. до 11:15ч.; консултации: понеделник от 11:15ч. до 11:45ч.

От 01.10.2014г. във всички логопедични кабинети на Логопедичен център - Варна започват логопедичните занятия за новата уч.2014/15г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради настъпили административни промени записването на деца и ученици с комуникативни нарушения от кв.”чайка” и кв.Виница за новата уч.2014/15г. Ще се извърши в логопедичния кабинет в оу”ч.Храбър” на 29-ти и 30-ти септември 2014г. От 8:00ч. До 12:00ч. И от 14:00ч. До 18:00ч./вход откъм техническия университет/

От 16.09.2014г. до 26.09.2014г. логопедите от Логопедичен център – Варна провеждат изследване на речта на децата и учениците от гр.Варна.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД
в Дирекцията на центъра – ул.”Дрин” No31:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

На 29-ти и 30-ти септември 2014г. във всички логопедични кабинети на Логопедичен център - Варна ще се извърши записване на деца и ученици с комуникативни нарушения за новата уч.2014/15г. За местонахождението на кабинетите и работното им време бихте могли да се информирате от списъка, приложен по-долу.

Списък на логопедичните кабинети, които функционират към Логопедичен Център - Варна през учебната 2014/2015 година.

От 01.07.2014г. до 14.09.2014г. Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция. Дежурни логопеди за консултации през този период ще има както следва:

ПЕРИОД ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ   РАБОТНО ВРЕМЕ
30.06.2014г. – 14.09.2014г. ул.”Дрин”№31 – Дирекция на ЛЦ - Варна Всеки работен ден от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.
30.06.2014г. – 11.07.2014г. ул.”Ген.Колев”№17 /до Хуманитарната гимназия/ Всеки работен ден от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.
30.06.2014г. – 04.07.2014г. бул.”Вл.Варненчик”, бл.50/жк „Трошево”/ Всеки работен ден от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.

За повече информация: тел. 052 615 120

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Заповед № РД-09-465/28.03.2014 г. на Министъра на образованието и науката дните 21-ви, 22-ри, 23-ти и 26-ти май 2014г. са неучебни за всички учебни заведения поради провеждане на зрелостни изпити,външно оценяване след 7-ми клас и избори за Европарламент, поради което НЯМА да се провеждат логопедични занятия във всички кабинети на Л Ц – Варна.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8:30ч. до 16:30ч. в Дирекцията на ЛЦ – Варна – ул.”Дрин”№31

На 09.05.2014г. Логопедичен център - Варна и Училищно настоятелство „Проф.Г. Ангушев“ организират Кръгла маса на тема: „60 години логопедична помощ в България и 40 години от основаването на Логопедичен център – Варна - традиции, постижения, предизвикателства”.

6 март – Европейски ден на логопедията

Какво е Европейски ден на логопедията?

Европейският ден е създаден от CPLOL/Постоянен комитет за връзка на европейските логопеди/ през 2004 г., с цел популяризирането сред обществеността на цяла Европа, професията на логопеда / речевия терапевт. Много е важно да се засили интереса на широката общественост към нарушенията на комуникацията, техните последици върху общественото здраве, да се популяризират правата на пациентите, страдащи от нарушения на комуникацията и възможностите за тяхната помощ. Посланието, което се отправя чрез Европейския ден на логопедията е, че превенцията на комуникативните нарушения се основава на общите знания и опит в цяла Европа. На тази основа, всяка година се избира тема и лого и материали, които са на разположение на всички.

Темата, избрана за Европейския ден на логопедията - 2014 г. е „Много езици, много култури - една комуникация“.

Резултати от логопедичната терапия в ЛЦ - Варна през I-я уч.срок на уч.2013/14г.

От 10.02.2014 г. учебните занятия в Логопедичен център - Варна се подновяват

Съгласно Протокол № 2 от 04.02.2014 г. на РЗИ – Варна, грипната ваканция за област Варна е удължена до 07.02.2014 г. включително. В този период Логоедичен център няма да провежда логопедични занятия и консултации.

На 3-ти и 4-ти февруари 2014г. Логопедичен център - Варна е в зимна ваканция и няма да се провеждат логопедични занятия и консултации.

Съгласно Заповед № 55/27.01.2014 г. на Регионална здравна инспекция – Варна – е обявена грипна епидемия в област Варна. Периода от 28.01.2014 г. до 31.01.2014 г. ще бъде обявен за неучебен за всички ученици от училищата и обслужващите звена в област Варна със заповед на министъра на образованието и науката.

В тази връзка Логопедичен център - Варна няма да провежда логопедични занятия и консултации в периода 28.01.2014г. - 31.01.2014г.

27-ми януари 2014 г. е неработен ден за служителите на Логопедичен център-Варна.

Във връзка с непредвидените и извънредни обстоятелства в града, предизвикани от метеорологичната обстановка,и с оглед на провеждане на заседание на Областна комисия за борба с грипа и остри респираторни заболявания на 27.01.2014 г., кметът Иван Портних издаде заповед, с която разпорежда понеделник – 27-ми януари, да бъде неучебен ден за учениците в община Варна.

Нормативни документи

От 21.12.2013г. до 04.01.2014г. Логопедичен център - Варна е в Коледна ваканция.

Дежурен логопед: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ДИРЕКЦИЯТА НА ЦЕНТЪРА на ул."ДРИН" 31 от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

На 18.10.2013г./петък/ от 10:30ч. в зала „Варна” на Община Варна Логопедичен център – Варна ще даде пресконференция със следната тематична насоченост:

 • Резултати и анализ на данните от проучването на състоянието на речта на децата и учениците от гр.Варна, проведено от логопедите на ЛЦ- Варна в периода 16.09.2013 – 25.09.2013г.;
 • Информация относно началото на уч.2013/14г. – приети за логопедична терапия – възрастово разпределение, комуникативни нарушения;
 • 60 год. от началото на логопедичната помощ във Варна и в страната и 40 год. от създаването на Логопедично училище – Варна, чийто наследник е Логопедичен център – Варна.

От 1-ви октомври 2013г. във всички логопедични кабинети на Логопедичен център - Варна започна новата учебна година, през която центърът ще отбележи два юбилея - 60 год. от началото на логопедичната помощ във Варна и 40 год. от създаването на Логопедично училище - Варна, чийто наследник е Логопедичен център - Варна

От 16 до 25 септември 2013г логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат традиционното есенно изследване на речта на децата и учениците от град Варнa.

Записването за корекционна терапия за учебна 2013-2014 година ще се проведе на 26.09.2013 г и 27.09.2013 г в кабинетите на Логопедичен център-Варна.

За допълнителна информация – всеки работен ден на тел. 052/615 120 от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч

Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция от 01.07.2013г. до 14.09.2013г.

Дежурни логопеди за консултации:

ПЕРИОД ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ РАБОТНО ВРЕМЕ
от 01.07 до 14.09.2013г. ДИРЕКЦИЯ – ул.“ДРИН“ 31,тел.052/615 120 от 8:30ч. до 12:30ч.
и от 13:00ч. до 17:00ч.
от 1.07г до 05.07.2013г.
от 15.07 до 26.07.2013г.
от 05.08 до 09.08.2013г.
ул.“Ген.Колев“, тел.052/ 622 067/ до Хуманитарната гимназия/ от 8:30ч. до 12:30ч.
и от 13:00ч. до 17:00ч.
от 08.07 до 12.07.2013г.
от 29.07 до 09.08.2013г.
от 19.08 до 30.08.2013г.
бул.“ВЛ.ВАРНЕНЧИК“, бл.50 / до МОЛ „Двете кули“ от 8:30ч. до 12:30ч.
и от 13:00ч. до 17:00ч.

Записванията на деца и ученици с комуникативни нарушения за новата уч.2013/14г. ще се извършат на 27-ми и 30-ти септември 2013с. във всички логопедични кабинети на центъра.

За допълнителна информация – всеки работен ден на тел. 052/615 120 от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

В периода 17.06.2013 г – 27.06.2013 г логопедите от Логопедичен център –Варна ще участват в проект „Включващо обучение“. Всички специалисти ще бъдат ангажирани преди обяд с диагностична дейност в обединените детски заведения на територията на гр.Варна.
Консултациите в логопедичните кабинети ще се провеждат всеки работен ден от 13.00 ч до 17.00 ч

От 22.12.2012г Логопедичен център-Варна е в коледна ваканция. Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08 .30 ч.-16.30ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20.

На 30.11.2012 логопедите от Логопедичен център Тинка Вълчева и Елисавета Савова, в сътрудничество със Светла Банова, педагогически съветник в VII СОУ“Н. Геров“, бяха своеобразни домакини на редовната месечна среща на Групата за професионална подкрепа на педагогическите съветници и училищни психолози, проведена в Младежки дом Варна. Темата на срещата бе „Дислексия. Възможности за работа в екип с училищните педагогически съветници и психолози“. Представени бяха актуални тенденции в областта на диагностиката, терапията и превенцията на специфичните нарушения в способностите за учене. Дискутирани бяха и ключови моменти от съвместните усилия на логопеди, психолози и педагози за подпомагане на учениците с обучителни трудности.

От 03 до 08 септември 2012 Елисавета Савова, логопед в Логопедичен център, бе участник в структуриран обучителен курс във Флоренция, Италия, на тема „Детската екосистема – етологичният метод в служба на детето“. Курсът е реализиран в рамките на индивидуалните квалификационни дейности на секторна програма „Коменски“, част от Програмата „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. Организатор на обучението бе асоциация GRUF - Gruppo per la Ricerca a livello Universitario di Firenze. Курсът се явява последната фаза от проекта на асоциацията „BELL - Bambini Etologia Laboratori Longitudinali“ за психичното здраве на детето, основано на теорията на Мария Монтесори. Съдържанието му се отнася до прилагането на етологичната дескриптивна методология и създаването на иновативни стратегии, подходи, материали за насърчаване автономията на детето и развиване на неговата креативност.

Специалистите от Лопедичен център-Варна започват редовни занятия в своите кабинети.

От 17 до 26 септември 2012г логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат традиционното есенно изследване на речта на децата и учениците от град Варнa.

Записването за корекционна терапия за учебна 2012-2013 година ще се проведе на 27.09.2012 г и 28.09.2012 г в кабинетите на Логопедичен център-Варна.

За повече информация може да се обаждате на телефон 052/615-120"

Oт 01.07 .2012 г . Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция. Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08.00 ч.- 16.00ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20

Логопедичен център–Варна и УН "Проф.Георги Ангушев"-Варна Организират Тържествена среща по повод 58 години от началото на логопедичната помощ във Варна и 38 години от основаването на Логопедичен център–Варна. Събитието ще се състои на 11.05.2012 г /петък/ от 13.30 часа в заседателната зала на НАОП „Николай Коперник”-Варна.

На срещата ще присъстват г-жа Лилия Христова, депутат от листата на ПП“Герб“ за град Варна, член на комисията по Образование към НС, парламентарният секретар на комисията по образование към НС, г-н К.Базитов - зам.кмет на Община Варна, г-н Славчо Славов-председател на ПК „Образование “, Общински съвет - Варна, колеги и партньори на Логопедичен център-Варна.

6 март – Европейски ден на логопедията

Какво е Европейски ден на логопедията?

Европейският ден е създаден от CPLOL през 2004 г., с цел популяризирането сред обществеността на цяла Европа, професията на логопеда / речевия терапевт. Много е важно да се засили интереса на широката общественост към нарушенията на комуникацията, техните последици върху общественото здраве, да се популяризират правата на пациентите, страдащи от нарушения на комуникацията и възможностите за тяхната помощ. Посланието, което бихме искали да отправим чрез Европейския ден е, че превенцията на комуникативните нарушения се основава на общите знания и опит в цяла Европа. На тази основа, всяка година се избира тема и лого и материали, които са на разположение на всички.

Темата, избрана за Европейския ден на 2012 г.: „Нарушения в темпа и плавността на речта“.

Какви са целите на Европейския ден?

Ключовата дума е "информация". Информация относно комуникативните и езикови нарушения; относно работата на логопедите/речеви терапевти и местните професионални организации, както и информация която позволява обществеността и властите да се запознаят с работата на логопедите/речевите терапевти, както и информация за пациентите относно техните права и вида на рехабилитация, която може да се предлага на местата за практика. Друга цел е да подпомага дейността на логопедите/речеви терапевти и техните ангажименти по време на Европейския ден в цяла Европа.

Кои са целевите групи?

 • За пациенти и клиенти, в деня на логопедите/речеви терапевти се предлага информация за речевите и комуникативни нарушения и възможността за рехабилитация;
 • За лекари, учители и други професионалисти, дейностите, организирани през деня дават възможност да си взаимодействат по-професионално;
 • За политиците, общински и местни органи: по време на Европейския ден се обръща внимание на една група от хора, страдащи от езикови или комуникативни нарушения която често се забравя: хората, страдащи от тези нарушения могат да изразят своите проблеми, своите нужди и други;
 • За журналисти и репортери, чрез дейностите на Европейския ден предлагаме широк спектър от информация във връзка езикови или комуникативни нарушения и възможността за рехабилитация;
 • За логопедите и речевите терапевти: Европейският ден дава възможност да се покаже на обществеността какъв е приносът им за общественото здравеопазване и образование;
 • За широката общественост: Европейският ден предоставя богата информация за езикови или комуникативни нарушения, които могат да засегнат човек и имат пряко влияние върху останалите членове на семействата;

Какви са ползите, които можем да извлечем от Европейския ден?

Честване на Европейския ден повишава информираността на обществото за степента на езикови или комуникативни нарушения, за ролята на логопедите/речеви терапевти, за техните диагностични и терапевтични методи и процеси. Също така това е възможност за насърчаване на дейността на професионалните организации както във всяка страна така и на европейско ниво. С отбелязването на Европейския ден ние показваме, че имаме, в цяла Европа една обща цел и работим ръка за ръка, за да оказваме въздействие и силно влияние върху здравето, благоденствието и благосъстоянието на децата и възрастните, страдащи от езикови или комуникативни нарушения в Европа.

На 6.03.2012 г от 12,00 часа в зала "Варна" ще се проведе пресконференция на Логопедичен център – Варна и Община Варна.

Акцентите в нея са:
- Дейността на Логопедичен център –Варна през първия срок на учебната 2011/12 г - резултати, анализи;
- Участие на Логопедичен център –Варна в проекта „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици на деца и ученици със специални образователни потребности/дестинация-Варна-21 век“,програма „Развитие на човешки ресурси“;
- 6–ти март –Европейски ден на логопеда с тема, предложена от Постоянния комитет за връзки между европейските логопеди „Нарушения в темпа и плавността на речта“.

От 15 до 28 септември 2011г логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат традиционното есенно изследване на устната и писмена реч на децата и учениците от Община Варнa.

Записване за учебна 2011-2012 година ще бъдат на 29.09.2011 г и 30.09.2011 г в кабинетите на Логопедичен център-Варна.

За повече информация може да се обаждате на телефон 052/615-120

Oт 01.07 .2011 г . Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция.Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08 .00 ч.-16.00ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20.

Логопедичният кабинет ,нахождащ се на ул.”Й.Йовков”,бл.46 /до ОУ”Д.Чинтулов/ е преместен на бул.”Вл.Варненчик”, бл.50 / ж.к.Трошево/

Oт 01.04 .2011 г . Логопедичен център – Варна е в пролетна ваканция.
Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08 .00 ч.-16.00ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20

Поради обявената от РИОКОЗ - Варна грипна епидемия за град Варна, специалистите от Логопедичен център - Варна прекратят учебните занятия и консултации за периода 25-28.01.2011г.

Резултати от началото учебна 2010/2011 г (PDF файл)

На 02.XII.2010 г от 10.00 часа в зала „Варна” на Община Варна ще проведе съвместната традиционна пресконференция на Община Варна и Логопедичен център – Варна за анонсиране началото на новата учебна година и резултатите от есенното изследване на речта на децата и учениците от град Варна.

На 22 октомври от 14.35 ч директора на Логопедичен център – Варна ще бъде гост в Радио Варна по повод Международния ден за информираност относно заекването.
„Хора, които заеквате, вдъхновявайте!” е мотото на 13-ия Международен ден за информираност относно заекването, който традиционно се провежда всяка година на 22 октомври.

От 15 до 28 септември 2010 г логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат традиционното есенно изследване на устната и писмена реч на децата и учениците от Община Варнa.

Записванията за новата учебна 2010-2011 година ще бъдат на 29 и 30.09 .10 г от 8.00 -12.00 и 15.00 – 19.00 часа в кабинетите на Логопедичен център – Варна.

Oт 01.07 .2010 г . Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция.

Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08 .00 ч.-16.00ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20.

От 20.04.2010г.Логопедичен център – Варна и Телевизия Варна стартират съвместен идеен проект.

Всеки вторник от 8,00ч., в продължение на 7 седмици, специалистите от Логопедичен център – Варна ще гостуват в предавания на Телевизия Варна и ще се дискутират теми, засягащи проблемите на деца и ученици с комуникативни нарушения.

 • Тема на седмицата:Законимерности в развитието на детската реч и разпространение на комуникативните нарушения сред децата и учениците от гр.Варна през последните 10 години” – тенденции и анализи
 • Гост: Лазарова – Янева – директор на ЛЦ – Варна

В периода 12.04.2010 – 27.04.2010 логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат предварително проучване на състоянието на речта на децата и учениците от гр.Варна. Ще бъдат обхванати следните възрастови групи:

 • II – ра и III – та група на детските градини – устна реч;
 • I – ви и II – ри клас – писмена реч – чрез контролни диктовки;

Сведения за състоянието на речта на учениците от III – ти и IV – ти клас ще се получава от класните ръководители и педагогическите съветници.

Родителите, при чиито деца са открити комуникативни нарушения, ще бъдат поканени чрез писма, да заявят желанието си децата им да бъдат включени в логопедична терапия за уч.2010/2011г.

През първия учебен срок в Логопедичен център - Варна са консултирани 1199 деца и ученици. 717 са приети за логопедична терапия. Според нарушенията (диагнозите), те се подреждат по следния начин:

 • Дислалии (нарушения в звукопроизношението на един или повече от един звукове) – 49,10%;
 • Общо недоразвитие на речта – 28,6%;
 • Заекване- 6,5%
 • Дисграфия,/дислексия (нарушения в писмената реч) – 7,4%;
 • Специфични нарушения на способностите на учене – 3,9%;
 • Други езиково-говорни нарушения – 4,5%.

В резултат на проведената логопедична терапия, са постигнати следните резултати:

 • Дислалии: подобрена реч - 83,3,%; коригирана реч – 15,4%;
 • Заекване: подобрена реч - 79%; коригиран реч – 14%;
 • Дисграфия/дислексия: подобрена реч - 94%; коригирана реч – 3,8%;
 • Специфични нарушения със способностите на учене – подобрена реч - 96,6%, коригирана реч – 3,4%.;
 • Общо недоразвитие на речта: подобрена реч – 96%, коригирана реч – 2,4%, без резултат – 1,4%;
 • Други комуникативни нарушения: подобрена реч – 100%;

Забелязва се тревожна тенденция на повишаване процента на тежките комуникативни нарушения – 51 % и намаляване % на по-леките езиково-говорни нарушения - 49%!

В периода 02.03.2010 г. - 05.03.2010 г. г-н Мирослав Димитров, старши логопед в Логопедичен център – Варна, беше участник в програмата ”Учебни визити”, част от програмата ”Учене през целия живот”,организирана и финансирана от Европейската комисия. Визитата се проведе в Литва. Установиха много добри професионални контакти между Логопедичен център – Варна и европейските колеги.Темата, по която дискутираха специалистите, беше „Подпомагане интеграцията на лица със специални нужди”.Работен език на визитата –английски език.

От 07.12.2009 г към Логопедичен център-Варна функционират два нови кабинета в ж.к Трошево ,бл 50 .В новооткритите кабинети има логопед и психолог.

В периода 12.10-16.10 . 2009 г Логопедичен център –Варна е домакин на ”Учебна визита” по Програмата на Европейската комисия Учене през целия живот. Темата на визитата е подпомагане учениците с нарушения в писмената реч,водещи до обучителни трудности .Участниците в нея са 10 колеги от Франция ,Италия ,Испания,Турция ,Белгия ,Англия .

Откриването на визитата е на 12.10.2009 /понеделник/ , където ще стане представяне на участниците – 9.00 часа в Департамента на Шуменски Университет ”Епископ Константин Преславски” /спирка Почивка /.В петък 16.10.2009 г от 12.00 часа в конферентната зала на хотел „Одесос” е заключителната пресконференция .

По време на събитието ще се посетят учебни заведения , к посещение в ШУ „Епископ Константин Преславски” ,ще се конферират нови практики на диагностика и корекция на нарушенията в писмената реч.Предвидени са срещи с представители на общински власти, имащи отношение към Образованието във Варна.

Като част от културната програма участниците ще посетят музей ”Стара Варна” и етнографски комплекс в град Преслав .

От 15 до 28 септември 2009 г логопедите от Логопедичен център – Варна ще проведат традиционното есенно изследване на устната и писмена реч на децата и учениците от Община Варна.

Обследването обхваща следните възрастови групи:
- Трета и четвърта група на детска градина / Подготвителна група – устна реч
- Подготвителни групи и I клас от училища – устна реч
- II и III клас – писмена реч.

Информация за състояние на речта на учениците от V – VIII клас ,логопедите получават от класните ръководители.

Записванията за новата учебна 2009-2010 година ще бъдат на 29 и 30.09 .09 г от 8.00 -12.00 и 15.00 – 19.00 часа в кабинетите на Логопедичен център – Варна .

Информация относно резултатите от логопедична терапия в Логопедичен център – Варна през учебната 2008/2009 г :

 • Брой прегледани през уч.2008/2009 г – 1603 деца и ученици ;
 • Брой приети деца и ученици през уч.2008/2009 г – 858
 • Брой дислалии – 394 (54,6%)
 • Дисграфии/Дислексии – 78 (9% /
 • Заекване – 45 (5,2%)
 • ОНР – 198 (23,1%)
 • СНСУ – 32 (3,7%)
 • Ринолалии – 6 (1%)
 • Други – 30 (0.5%)
Кор.реч – 421 (49 %)
Подобрена – 430 (50 %)
Без резултат – 7 (0.8 %)

След селекция от CEDEFOP (Европейската комисия) , двама от логопедите от Логопедичен център – Варна ще имат възможност да участват през учебната 2009/2010 г .в програма „Учебни визити”. Елисавета Савова ще представи центъра в град Бордо (Франция) от 19-23.10.2009 г. с работен език – френски език.

Мирослав Димитров ще представи центъра през март 2010 г в Литва .Работен език на визитата - английски език. По време и на двете визити ще се обсъждат проблеми на деца със специални нужди и интеграцията им в обществото .

Логопедичен център е одобрен от SEDEFOP за домакинство за провеждане на учебна визита , по програмата „Учене през целия живот ”,по проблемите на дислексията. Визитата ще се състои от 15-19 октомври 2009 г .Ще участват специалисти от Франция ,Италия,Испания ,Белгия ,Англия и Турция .Очакват се и наблюдатели от Националната комисия за човешки ресурси – София .

Oт 01.07 .09 г . Логопедичен център – Варна е в лятна ваканция.Дежурен логопед ще има всеки работен ден от 08 .00 ч.-16.00ч. в Дирекцията на центъра – ул”Дрин”31. Телефон 052/61-51-20.

Записвания за новата учебна 2009/2010 г ще бъдат на 29.09.09г и 30.09.2009 г от 08.00ч – 12.00 ч и от 15.00ч – 19.00 ч. във всички кабинети на Логопедичен център- Варна.

Логопедичен център- Варна и Училищно настоятелство ”Проф.Г.Ангушев” организират Кръгла маса и празничен коктейл по случай 55 години логопедична помощ и 35 години Логопедичен център – Варна.
Събитието ще се състои на 11 май 2009 от 16:00 ч. х-л "Аква" – град Варна.

На 28.04.2009 г. от 16.00 часа Държавен куклен театър – Варна представя ”Пепеляшка”. Постановката е благотворителна за деца посещаващи кабинетите на Логопедичен център – Варна и е във връзка отбелязване на юбилея на центъра.

В периода 13.04.2009 г. – 30.04.2009 г. в училищата и детските градини на територията на град Варна ще бъде извършено изследване на речта на децата и учениците от логопедите на Логопедичен център – Варна, което е съгласувано с РИО – Варна.

От 16.03. 2009 г. до 20 .03.2009 г директора на Логопедичен център – Варна г-жа Л.Лазарова – Янева беше участник в програмата ”Учебни визити”, част от програмата ”Учене през целия живот”,организирана от Европейската комисия по образование. Срещата се проведе в Ница,Франция. По време на визитата се установиха много добри професионални контакти между Логопедичен център – Варна и европейските колеги. Резултати от визитата :

 • Записване в груповия финален отчет на визитата на българския опит за ранна речева диагностика на деца и навременна рехабилитация и корекция на комуникативните нарушения, като много добра практика, която може да се приложи в другите европейски страни
 • Писмена изразена воля / в груповия отчет / на участници и организатори на визитата за продължаване и разширяване на съвместната работа по темата на визитата, чрез участие на обучителната визита през месец октомври 2009 г
 • Предложение от френските колеги към Логопедичен център – Варна да участва в съвместен проект с тях по програма „Коменски” през месец януари
 • Доказване пред европейските колеги добрите традиции на българската логопедична теория и практика.

На 10 .02.2009 г. в фоайето на зала ”Пленарна ”, Община Варна се откри изложба на рисунки на деца, посещаващи кабинетите на Логопедичен център - Варна. Изложбата се провежда във връзка с честването на 35-годишнина от създаването на центъра и 55 години от съществуването на Логопедична помощ във Варна .Г-н К.Базитов –зам.кмет на Община Варна награди финалистите.

От 02.02.2009 г. до 20.02.2009 г. е се провежда конкурс за детска рисунка сред децата посещаващи кабинетите в Логопедичен център – Варна. След селекция от комисия, част от тях ще бъдат експонирани в залата на Община Варна. Изложбата ще се проведе под патронажа на кмета на Община Варна Кирил Йорданов и ще бъде открита в началото на месец март.

На 19.11.2008 г. със съдействието на Община Варна се проведе пресконференция ”Резултати от проведено изследване на писмената и говорна реч сред деца на възраст между 6 и 9 години , отбелязването на две годишнини - 55 г. от създаването на логопедична помощ в България и 45-годишнината на Логопедичен център - Варна и участие на центъра в европейски проекти ” Събитието беше открито от г-н Базитов-зам.кмет на Община Варна . Пресконференцията беше отразена в голяма част от националните и регионални медии.

На 18.11.2008 г. Директора на Логопедичен център - Варна Лиляна Лазарова имаше участие в традиционния брифинг на кмета на град Варна-Кирил Йорданов.

Учебната година Логопедичен център Варна започва с 668 деца и ученици ,което е с 27,7 % повече от предходната 2007/2008 година . Най-голям процент са деца и ученици с:

 • Нарушено звукопроизношение-58,2 %
 • Общо недоравитие на речта – 21,4 %
 • Нарушения в четене и писане – 9,1 %
 • Комбинирани езиково-говорни нарушения -8,1 %

Учебната 2008/2009 г Логопедичен център Варна започва с разкриването на пет нови кабинета,финансирани от Община Варна.

14204 деца и ученици от град Варна бяха обследвани в традиционното есенно обследване. При 15,1% от тях бяха открити нарушения в речта /устна и писмена .

Одобрена кандидатура за УЧАСТИЕ В УЧЕБНИ ВИЗИТИ 2008 – 2009 ГОДИНА /16.03-20.03.2009 г - Франция/. Визити в България за академичната 2009-2010 година с работен език френски.

През учебната 2008/2009 година Логопедичен център –Варна ще чества :
35 г от основаването на Логопедично училище – Варна и 55 г логопедична помощ във Варна.Цялата година ще премине с ежемесечни събития за отбелязване на празниците.

Участие в III национален конгрес на НСЛБ /Балчик, 25-28 септември 2008/ с доклади по темите:
„Тенденции в разпространението на езиково-говорните нарушения на територията на гр.Варна за периода 1998/99-2007/08 година" - Лиляна Лазарова – Янева, Елисавета Савова
„Терапевтични стратегии при деца с аутизъм” - Ваня Димитрова, Даниела Шапова
„За някои аспекти на екипната терапия при овладяването на български език от деца – билингви в предучилищна възраст" – Юрия Илиева

От март 2007 НСЛБ е член на Европейската асоциация на логопедите и фониатрите /CPLOL/Назад към Последни новини


Логопедичен център Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
office@logoped-varna.com