Видео презентация

Start video

Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

Контакти

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052 615 120 - дирекция
тел. 052 622 067 - гл. счетоводител.
logovarna@abv.bg
Zoom
Работно време: Директор:
всеки работен ден
от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.

ЗДЦПЛР-ЛЦ-Варна:
всеки работен ден
от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч.

Счетоводство/деловодство:
всеки работен ден
от 8:00ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 16:30ч.