Български Français Deutsch English

Политика за защита на
личните данни
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

Oтчета за дейността
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
през уч.2018/19г.

ИНФОРМАЦИЯ:

От 17.09.2019г. дo 20.09.2019г. логопедите от ЦПЛР-ЛЦ-Варна извършват оценка на състоянието на речта на децата и учениците от Община Варна.

ДЕЖУРЕН ЛОГОПЕД в периода 17.09.2019г. - 20.09.201г.:
всеки работен ден в Дирекцията на ЦПЛР-ЛЦ-Варна, ул.Дрин №31 от 8:30ч. до 13:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч. тел. 052 615120

ИНФОРМАЦИЯ:

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

След обобщаване на получените заявки от директори на учебни заведения за извършване на оценка на речта на децата и учениците от Община ВарнаВи информираме, че :

1.От 17.09.2017г. до 20.09.2017г. логопедите от ЦПЛР- Логопедичен център – Варна ще извършат оценка на речта на децата от всички детски градини на територията на Община Варна, с изключение на ДГ“Ален мак“ и ДГ“Бриз“.

2. От 17.09.2017г. до 20.09.2017г. логопедите от ЦПЛР- Логопедичен център – Варна ще извършат оценка на речта на децата от учениците в следните училища в Община Варна:

1. ОУ "Васил Априлов"
2. ОУ "Георги Сава Раковски"
3. ОУ "Добри Чинтулов"
4. ОУ "Захари Стоянов"
5. ОУ "Иван Вазов"
6. ОУ "Свети Иван Рилски"
7. ОУ "Йордан Йовков"
8. ОУ "Панайот Волов"
9. ОУ "Петко Рачев Славейков"
10. ОУ "Стефан Караджа"
11. ОУ "Стоян Михайловски"
12. ОУ "Христо Ботев"
13. ОУ "Цар Симеон І"
14. ОУ "Черноризец Храбър"
15. І Основно училище
16. III ОУ "Ангел Кънчев"
17. II ОУ "Никола Йонков Вапцаров"
18. VII СУ "Найден Геров"
19. СУЕО "Ал. С. Пушкин"
20. СУ "Гео Милев"
21. СУ "Любен Каравелов"
22. СУ "Пейо Крачолов Яворов"
23. СУ "Неофит Бозвели"
24. ОУ "Добри Войников" с. Каменар
25. ОУ "Хр.Смирненски" с. Тополи

Ученици от училища, от които не е получена заявка от директорите за провеждане на оценка на речта в тяхната образователна институция, могат да бъдат консултирани в периода 24.09.2019г. – 27.09.2019г. във всички логопедични кабинети към ЦПЛР-ЛЦ-Варна с изключение на тези в детските градини. За местонахождението на кабинетите както и работното им време през този период бихте могли да намерите тук.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна