Български Français Deutsch English


Oтчета за дейността
на ЦПЛР-ЛЦ-Варна
през уч.2017/18г.Вашите въпроси

Име:  *
E-mail:  *
Тема:  *

ИНФОРМАЦИЯ:

ОТ 22.01.2019г. до 29.01.2019г./вкл./ ЦПЛР-ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА е В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ, съгл. ПРЕДПИСАНИЯТА на ДИРЕКТОРА на РЗИ
от 21.01.2019г. НА 29.01.2019г. СЛЕД ОБЯД ЩЕ ИМА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕТО НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна

Предмет на дейност на ЦПЛР - Логопедичен център - Варна са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици от I – XII клас.
Услугите за тях са безплатнни.

ЦПЛР - Логопедичен център - Варна
гр. Варна 9000
ул.”Дрин” No. 31
тел. 052/ 615 120
logovarna@abv.bg

За корупционни практики и други нередности можете да сигнализирате на ел.поща на центъра logovarna@abv.bg, тук в сайта в полето за обратна връзка


Грамота

В чест на 24-ти май за 26-ти пореден път Клуб "Отворено общество"-Варна връчи своите награди. ЦПЛР-Логопедичен център-Варна беше удостоен с награда за принос в образованието, признание за високия професионализъм на всички логопеди от центъра.

Поздравителен адрес

Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - Община Варна