Видео презентация

Start video

Кабинети

Списък на кабинетите, функциониращи към
Логопедичен център – Варна
през уч.2018/19г.

Информация относно точното работно време на всеки логопедичен кабинет, като и часовете за консултации, може да получите на тел. 052/615 120 всеки работен ден от 9:00ч. до 13:00ч. и от 13,30ч. до 17,30ч.!

Вижте списъка с кабинети